One-Health

Integrale pluimveegezondheidszorg

De focus van Pluimveepraktijk de Achterhoek ligt met name op de preventieve gezondheidszorg: het voorkomen van problemen. Een restrictief antibioticumbeleid is dan ook het uitgangspunt voor onze therapiekeuze. Aan de basis hiervan ligt het one-health principe, waarin diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid worden meegewogen. Binnen het one-health principe wordt namelijk gestreefd naar een optimale gezondheid van mens, dier en milieu, en wordt de samenwerking en kennisoverdracht om dat te bereiken gestimuleerd. Wij leveren daar graag onze bijdrage aan.

Om gezondheidsproblemen bij pluimvee te voorkomen, beschikken wij over een eigen productenlijn van drinkwatersupplementen die de gezondheid ondersteunen: TotalFit producten.

Klantenportaal

Alle ondersteunende producten die ziekte bij uw pluimvee kunnen voorkomen en de prestaties kunnen verbeteren kunt u ook zelf bij ons bestellen.